Bory-Zilina
    

Smart House

- Predaj podnikateľskej činnosti vrátane nehnuteľnosti k podnikaniu prisluchajúcich
- Predaj podnikov a ich častí riadenie zlučovania podnikov,
- akvizícia podnikateľskej činnosti.

Zabezpečte si svoj pravidelný a trvalý príjem kúpou zavedenej prosperujúcej ziskovej podnikateľskej činnosti.