Bory-Zilina
    

Smart House

- Aktívne vyhľadávanie kupujúcich podľa súčasnej alebo možnej funkčnosti nehnuteľnosti a podnikateľskej činnosti.

- Akvizícia ( kúpa ) nehnuteľnosti v prospech zákazníka  pre jeho ďalšie užívanie (podnikateľskú činnosť) ako nájomcu alebo jeho nadobudnutia a (kúpy) vrátane zabezpečenia zmien ( stavebných, funkčných) vrátane zabezpečenia príslušných povolení, oprávnení,  prípadnei zriadenia samej podnikateľskej činnosti.

- Predaj nehnuteľnost podľa je funkčnosti alebo možnej funkčnosti