Bory-Zilina
    

Smart House

Oddlžovanie

Oddlžovanie, sanácia právnických a fyzických osôb - Obchodné službyPodľa vopred schválených projektov realizujeme správu podnikateľských činností, cudzieho nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku alebo realizujeme jeho speňaženie.

 • Spracovanie projektov v oblasti správy cudzieho majetku
 • Spracovanie projektov v oblasti speňažovania cudzieho majetku
 • Spracovanie projektov v oblasti zhodnocovania cudzieho majetku
 • Podnikové a podnikateľské poradenstvo
 • Predreštrukturalizačná sanácia
 • Revitalizácia
 • Strategický manažment
 • Riadiace poradenstvo
 • Organizačné poradenstvo
 • Ekonomické poradenstvo
 • Zastupovanie veriteľov v reštrukturalizáciách
 • Zastupovanie veriteľov v konkurzoch

Naše služby úspešne využili aj:
 • Martimex a. s, SR
 • Ciba Vision, Switzerland
 • Martimex-Komplet, SR
 • Orion Corporation, Finland
 • Ing. Miloslav Vidra-LUTRA, SR
 • Sauer Danfoss, a. s., SR
 • CHZP Apollo, SR
 • DELTA BP, SR
 • DELTA 3BP, SR
 • ENZO a. s., SR
 • Nemocnice SR

Prínosy využitia našich služieb pri:
oddlžovaní - čiastková alebo celková sanácia (ozdravenie podniku)
spravovaní záväzkov a pohľadávok
 • zníženie výšky záväzkov dlžníkov a tým spojené zlepšenie hospodárskych výsledkov podniku
 • zastavenie zahájenej exekúcie a zníženie trov exekúcie
 • zníženie úrokov za meškanie s úhradami záväzkov, zmluvných pokút vzniknutých v tejto súvislosti
 • zníženie nákladov – trov konania
 • deblokácia pohľadávok a celkové zlepšenie cash-flow


Dotazy Vám radi zodpovieme na: obchodnesluzby@bory-zilina.sk